Komunikat Dyrektora 24-10-2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 października 2020

KOMUNIKAT DYREKTORA

Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

 

W dniu 24 października 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie            w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty    w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.             (Dz.U. z 2020 r. pod poz. 1870).

      

Zgodnie z Rozporządzeniem od dnia 26 października do dnia 08 listopada 2020 r.  wszystkie zajęcia prowadzone będą zdalnie.

O sposobie realizacji kształcenia na odległość poinformują nauczyciele prowadzący poszczególne przedmioty.

Jednocześnie informuję, że szkoła jest w trakcie przygotowywania jednolitej platformy do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik na odległość.

 

Dyrektor Dorota Muża - Szlas