Dodatkowe Dni wolne w roku szkolnym 2021/2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 września 2021

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY

 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2021/2022

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie  organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 w PSM I st. w Wejherowie są:

15 października 2021 r. (piątek)

02 listopada 2021 r. (wtorek)

12 listopada 2021 r. (piątek)

02 maja 2022 r. (poniedziałek)

14 czerwca 2022 r. (wtorek)

17 czerwca 2022 r. (piątek)

 

Dyrektor szkoły

Dorota Muża-Szlas