Dodatkowy dzień wolny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 kwietnia 2022

Przypominamy,

iż 02 maja 2022 r.

jest dodatkowym dniem wolnym

od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie  organizacji roku szkolnego

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.)