Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Wejherowie

Komunikat Dyrektora 09-04-2021

9 kwietnia 2021

Szanowni Państwo!


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia i funkcjonowania

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 08 kwietnia 2021 r. :

- przedłużamy nauczanie zdalne dla uczniów do 18.04.2021 r.

 

Dyrektor

Dorota Muża-Szlas