Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Wejherowie

List Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na rozpoczęcie roku w szkołach artystycznych.

1 września 2021

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Pracownicy Szkół Artystycznych,

Szanowni Państwo!

Kształcenie artystyczne to ciągły kontakt z pięknem i sztuką, to tworzenie
oraz pomnażanie artystycznych umiejętności; niekiedy żmudne, wymagające wiele cierpliwości, ale dające wymierne i namacalne efekty. Każdy nowo opanowany utwór, każdy nowy rysunek czy rzeźba, każdy nowy krok w baletowej sali nadaje poczucie sensu, zapewniając motywację do kolejnych osiągnięć.

Rozpoczyna się nowy rok szkolny. Za chwilę uczniowie i nauczyciele przystąpią do codziennych zajęć. Pandemia zmusiła społeczność szkolną do podjęcia wyzwań
na nieznaną dotąd miarę. Jako państwowy opiekun środowiska artystycznego staraliśmy się niwelować pandemiczne trudności, rozsądnie decydując zarówno o wprowadzaniu, jak i cofaniu obostrzeń. Rezygnowaliśmy z tych elementów procesu dydaktycznego, które można było czasowo wyłączyć bez szwanku, a które mogły przynieść zagrożenie zdrowotne – jak na przykład z dużej części egzaminów czy form badania jakości kształcenia. Zwiększyliśmy dostępność pomocy technicznej, aby refundowane sprzęty mogły ułatwić zdalne kształcenie artystyczne. Jednak najwyższe uznanie w dobie epidemicznych trudności należy się Państwu – nauczycielom i dyrektorom szkół artystycznych oraz uczniom i ich rodzicom. Państwa niezachwiana wola kontynuacji procesu dydaktycznego w każdych warunkach była źródłem siły dla całego środowiska. Ogromnie dziękuję Państwu za tę niezłomną postawę.

Bieżący rok szkolny rozpoczynamy w systemie stacjonarnym. Wraz z Ministerstwem Edukacji i Nauki zabezpieczyliśmy środowisko szkolne na okoliczność ewentualnych negatywnych zmian w przebiegu pandemii, a ważność przepisów umożliwiających zdalną realizację zajęć przedłużyliśmy do końca sierpnia 2022 roku. Mam jednak wielką nadzieję, że będziemy z tej możliwości korzystać jedynie sporadycznie. Im bardziej będziemy odpowiedzialni, tym większa jest szansa na powrót do normalności – zwykłych spotkań, wspólnych artystycznych przeżyć, pięknych koncertów i wystaw.

Życzę wszystkim Państwu, aby w nadchodzącym roku szkolnym naszych uczniów czekało jak najwięcej artystycznych sukcesów; abyśmy już w najbliższym czasie mogli cieszyć się taką codziennością, do której przywykliśmy i za którą wszyscy tęsknimy.

Składam życzenia pomyślnego, spokojnego nowego roku szkolnego.

Z wyrazami szacunku,
Piotr Gliński