Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Wejherowie

Nauczanie zdalne

17 grudnia 2021

Uwaga Uczniowie oraz Rodzice

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dn. 13.12.2021r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 poz. 2301)

od dnia 20.12.2021r. do dnia 9.01.2022r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły.

Zajęcia dydaktyczne będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Dyrektor

Dorota Muża-Szlas