Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Wejherowie

Dostęp do informacji publicznej

Podstawowe informacje o działalności PSM I stopnia im. Fryderyka Chopina w Wejherowie są zamieszczone w serwisie informacyjnym szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek

Wypełniony wniosek można przesłać:

  • pocztą elektroniczną na adres: sekretariatpsmwejher@data.pl
  • listownie na adres:
    PSM I stopnia im. F. Chopina
    ul. Dworcowa 6
    84-200 Wejherowo
  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /PSM_Wejherowo_0313/SkrytkaESP