Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Wejherowie

Cykle nauczania

Nauka w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Wejherowie prowadzona jest w dwóch cyklach: sześcioletnim i czteroletnim.

W cyklu sześcioletnim nauka trwa 6 lat. Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat;

W cyklu czteroletnim nauka trwa 4 lata. Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Szkoła prowadzi naukę gry na instrumentach:

 

 Lekcje gry na instrumencie prowadzone są dwa razy w tygodniu, indywidualnie z każdym uczniem.

Równolegle z nauką gry na instrumencie uczniowie uczęszczają na zajęcia grupowe: