Dostęp do informacji publicznej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawowe informacje o działalności PSM I stopnia im. Fryderyka Chopina w Wejherowie są zamieszczone w serwisie informacyjnym szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek

Wypełniony wniosek można przesłać:

 • pocztą elektroniczną na adres: sekretariatpsmwejher@data.pl
 • listownie na adres:
  PSM I stopnia im. F. Chopina
  ul. Dworcowa 6
  84-200 Wejherowo
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /PSM_Wejherowo_0313/SkrytkaESP