Cykle nauczania

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Nauka w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Wejherowie prowadzona jest w dwóch cyklach: sześcioletnim i czteroletnim.

W cyklu sześcioletnim nauka trwa 6 lat. Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat;

W cyklu czteroletnim nauka trwa 4 lata. Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Szkoła prowadzi naukę gry na instrumentach:

 • fortepian
 • akordeon
 • skrzypce
 • wiolonczela
 • gitara
 • perkusja
 • flet
 • klarnet
 • saksofon
 • trąbka

 

 Lekcje gry na instrumencie prowadzone są dwa razy w tygodniu, indywidualnie z każdym uczniem.

Równolegle z nauką gry na instrumencie uczniowie uczęszczają na zajęcia grupowe:

 • kształcenia słuchu rytmiki
 • audycji muzycznych
 • chóru
 • orkiestry dętej
 • zespołów kameralnych