Historia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina w Wejherowie powstała 1 stycznia 1972 roku w wyniku przekształcenia Państwowego Ogniska Muzycznego. Jej dyrektorem została Elżbieta Kania. Początkowo szkoła miała swoją siedzibę w gościnnych progach Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ulicy Strzeleckiej. Własny budynek przy ul. Dworcowej 6 otrzymała w roku 1978. Imię i sztandar nadano szkole w roku 1992.

W 2004 roku dyrektorem została Dorota Muża – Szlas – wcześniej uczennica, a następnie nauczycielka kształcenia słuchu i rytmiki Państwowej Szkoły Muzycznej w Wejherowie.

W roku 2007 rozpoczęła się rozbudowa szkoły. Nowe skrzydło budynku liczące 1200 m2, powiększy szkołę o siedem sal lekcyjnych na parterze, salę koncertową na I piętrze i parking dla nauczycieli w części piwnicznej.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia to jedyna w Wejherowie placówka kształcąca uzdolnione muzycznie dzieci i młodzież z całego powiatu. Przez 40 lat do szkoły uczęszczało ponad 2000 uczniów. Powodem do chluby są ich osiągnięcia: nagrody i wyróżnienia na konkursach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

Absolwenci kontynuują naukę w szkołach muzycznych II stopnia i Akademiach Muzycznych, są czynnymi muzykami lub pracują w szkołach oraz wyższych uczelniach. Zasilają też szeregi działających na naszym terenie orkiestr, chórów i zespołów muzycznych, są animatorami życia kulturalnego w środowisku.

Szkoła Muzyczna popularyzuje muzykę podczas koncertów szkolnych i środowiskowych. Organizuje audycje umuzykalniające dla przedszkoli i szkół regionu. Zapewnia oprawę muzyczną podczas uroczystości powiatowych i miejskich. Współpracuje z wieloma instytucjami, organizacjami i firmami działającymi na terenie powiatu.

W 1997 roku za pracę dla środowiska szkoła otrzymała "Medal Miasta Wejherowa".
W 2012 roku – „ Medal za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”