RODO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Informacje RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina 

w Wejherowie

Zgodnie z wymogami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochrnie danych osobowych) - RODO; informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. F. Chopina w Wejherowie przy ul. Dworcowej 6, zwany dalej  Administratorem Danych. Administrator Danych prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych w zakresie dydaktycznym.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. F. Chopina z siedzibą w Wejherowie: e-mail: IODOpsmwejher@gmail.com.

3. Pani/Pana dane osobowe jak i dane małoletnich podopiecznych przetwarzane będą wyłącznie w celu dla którego są zbierane i nie będą udostępniane innym odbiorcom bez uzyskania Państwa zgody.

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych jest uzyskana zgoda na ich przetwarzanie w związku z podjęciem nauki w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. F. Chopina w Wejherowie.

5. Posiada Pani/Pan prawo do:

     * dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełniania, uaktualniania oraz żądania

        sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe;

     * żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadku stwierdzenia, że dane te są

       przetwarzane, przechowywane i udostępniane innym podmiotom (głównie handlowo-

       marketingowym) niezgodnie z obowiązującym prawem lub pozyskane z naruszeniem prawa;

    * wniesienie sprzeciwu wobez takiego przetwarzania, żądania usunięcia danych lub też

       ograniczenia przetwarzania tych danych;

   * na powyższe uchybienia w zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje

      Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych

      Osobowych w Warszawie;

   * przysługuje Państwu również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

      w każdym czasie, które związane jest np. z przerwaniem edukacji w Szkole.

6. Pani/Pana dane osobowe jak i dane małoletnich podopiecznych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w stosunku do celów edukacyjnych, w tym również prfilowaniu.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres wyrażony w zgodzie na ich przetwarzanie oraz wynikający z przepisów prawa w tym zakresie (Ustawa z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty - Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985, 2169 z 2017 r. poz. 60, 949, 1292).